Ako mám postupovať pri reklamácii . 

 

K zásielke je potrebné pribaliť kópiu, alebo originál bloček  z pokladne, zaručný list, reklamačný formulár.
V reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.
Tovar zaslaný bez reklamačného formulára, alebo s nevyplneným reklamačným formulárom bude vrátený späť na náklady zákazníka.
Pri rek­la­má­cii u nás ste po­vin­ní vý­ro­bok k pre­daj­co­vi dop­ra­viť na vlas­tné nák­la­dy, a to buď osob­ne, ale­bo zá­siel­ko­vou služ­bou.

Dôležité:

 • Výrobok bol pred odoslaním odskúšaný a obsah balenia prekontrolovaný.
 • Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Pri kúpe na IČO alebo kúpe zariadenia slúžiace na podnikanie je záruka 12 mesiacov / platí pre zariadenia ktoré sa používajú v salóne na podnikateľskú činnosť 
 • Skrátená záruka 12 mesiacov sa vzťahuje aj na poškodený tovar ( nie však na uvedené poškodenie), kedy s poškodením bol kupujúci vopred oboznámený.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby - v prípade znečistenia Vám bude účtovaný poplatok za čistenie,alebo Vám bude tovar zaslaný späť na Vašu adresu.
 • používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
 • prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • prepätím, napr. pri údere blesku,
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým
 • zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..

Doba vybavenia reklamácie:

 • Doba na vybavenie reklamácie je štandartne  do max. 30 dní.
 • Poštovné k nám hradí zákazník podľa platných obchodných podmienok.
 • Ohľadom reklamácií nás môžete kontaktovať telefonicky 0944 336 330 , alebo emailom na  reklamacie@nechtovyraj.sk

Na stiahnutie:

 

Kam zaslať reklamáciu:

Reklamácie zasielajte na adresu:

Nechtovyraj s.r.o.

9. mája 9

97703 Brezno

V prípade nejasností nám zavolajte na tel. kontakt : 0944 336 330